Kvarglömda effekter

Om du har glömt någonting på The Square Hotel efter en vistelse hos oss ber vi dig fylla i nedanstående formulär.

Beskriv det föremål du glömt så noga som möjligt, och ange på vilken plats du tror att du glömde det (om det var i ett av våra rum, ange även rumsnummer). Det är också viktigt att du anger vilket datum som föremålet kan ha glömts kvar.

Vi kommer att kontakta dig och berätta om vi har hittat föremålet eller ej. Om vi hittar ditt borttappade föremål kommer vi överens om hur resten ska ordna sig.

Dock förbehåller sig The Square Hotel rätten att inte förvara kvarglömda effekter i mer än en månad tid. Därefter skickas de till hittegodskontoret i Vanløse. Om du upptäcker förlusten först efter mer än tre månader hänvisar vi till hittegodskontoret.

Mottagaren betalar, oberoende av vald fraktmetod. The Square Hotel ansvarar ej för försändelsen eller eventuella problem därmed.